El-bilder

Framtidsbilisten selger strøm

Elbilens barndom er snart over. Planen er å få 2. generasjons el-biler på veiene mellom 2012 og 2015, mens 3. generasjon kommer en gang etter 2020. Fire europeiske prosjekter med et totalbudsjett på 132,5 millioner euro skal ta for seg alt av utvikling og dekke alle behov, som elektriske systemer, komponenter og embedded-systemer.

2. generasjons biler med integrert toveis lader, og 3. generasjon med fire motorer og solcellepanel, vil åpne en ny verden, mener sjefsforsker Ovidiu Vermesan i SINTEF. Han tror 3. generasjonsbilen ikke bare er selvforsynt med strøm, men også vil kunne selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet ved hjelp av solcelleanlegg og toveis lader.