Byggereglene på ett sted

Enkelte ganger kan man undres om alle byggefeil og tvister skyldes at regelverket er for lite kjent for de som bygger og de som skal kjøpe bolig? Dagens byggeregler består nemlig av et helt sett av kilder, i form av plan- og bygningsloven og særlig to tilhørende forskrifter, som hver har sin egen veiledning i tillegg. Forskriftene omhandler bygningsutforming (TEK10) og byggesak (SAK10).

Men nå kan man ikke skylde på dette lenger – siden samtlige regler nå samles på ett sted. I den reviderte utgaven av boka gir SINTEF Byggforsk en konsentrert sammenfatning av hovedpunktene i hele det omfattende og kompliserte regelverket. Reglene er dermed samlet i en lettfattelig form på ett sted. Slik kan man få oppklart hva som faktisk er kravene i en byggesak.