Skanning_i_tunnelen_None.full

Forskere laserskanner tilløpstunnelen til Tonstad. (Foto: Cedren)