Wencke_Muhleisen_None.medium

– Som prosjektledere ønsket Jørgen Lorentzen og jeg å formidle forskningen på en ny måte, sier Wencke Mühleisen, professor ved Universitetet i Stavanger. (Foto: Anne Sliper Midling)