Foranledning

Studien viser at i 75 prosent av sakene er overgriperen en som offeret kjenner. Foto: Photos.com

Studien viser at i 75 prosent av sakene er overgriperen en som offeret kjenner. Foto: Photos.com