Helleristning2_None.full

Helleristning fra Moelv fra eldre steinalder, det vil si 2-3000 år før vår tidsregning. (Foto: Wikimedia)