bangalore_2_None.full

IT-eventyret i Bangalore startet i 1984 da Texas Instruments bygde et forskningssenter for mikrobrikketeknologi her. (Foto: GatesPlusPlus/Wikimedia Commons)