Terapi med blomster og stein

TRAUMATISK: Ubehandlet posttraumatisk stress kan føre til nedsatt funksjonsnivå, eller til invalidisering. Foto: Scanpix