Storebror ser deg!5

OPPFØRSEL I FOLKEMENGDER Om mange mennesker begynner å bevege seg i en retning, eller se mot et bestemt punkt, kan noe være på gang. SINTEF IKT er med i EU-prosjektet ADABTS der autonome systemer skal detektere unormal oppførsel på offentlige områder, som for eksempel et fotballstadion. Målet er å kunne håndtere en situasjon før det skjer noe alvorlig. Foto: Morguefile