Storebror ser deg!3

DETTE ER DATALAGRINGSDIREKTIVET Direktivet ble vedtatt i EU i 2006 og i Norge i 2011. Det skal lagres opplysninger om hvor og når den enkelte bruker mobiltelefon, sender e-post eller søker på nettet. Innholdet i samtalene lagres ikke. Utlevering av trafikkdata må avgjøres av domstolene og skal kun skje i forbindelse med etterforskning av kriminalitet med en strafferamme på minimum fire års fengsel. Det innføres konsesjonsplikt for telekomselskaper som skal lagre data. Kryptering pålegges i visse situasjoner. Datatilsynet får en avgjørende rolle i utformingen og oppfølgingen av de konkrete sikkerhetstiltakene. Direktivet settes i verk fra 2012. Foto: Geir Mogen