Rifter Glem det!2

SELVREPARERENDE: På dette mikroskopbildet har en rift og et hull «reparert seg selv». Utsnittet viser 70x70 millimeter av et vanntett belegg. Foto: SINTEF