Rifter? Glem det!

Første skritt er tatt på veien mot regntøy som reparerer seg selv.

Sammen med forskere og industrifolk fra åtte land er Susie Jahren, Stephan Kubowicz og prosjektgruppa deres med på å utvikle framtidas bekledning for yrkesfiskere. Midtveis i EU-prosjektet Safe@Sea har SINTEF-teamet godt håp om å ende opp med en verdensnyhet: et tekstilbelegg som automatisk limer igjen små hull og små rifter i vanntett arbeidstøy.

– Vi har påvist at prinsippet virker. Hullene og riftene vi har påført prøvebiter i lab’en, lukker seg helt på egen hånd, sier Jahren som har med seg kollegene Stephan Kubowicz og Juan Yang i prosjektgruppa.

SELVREPARERENDE: På dette mikroskopbildet har en rift og et hull «reparert seg selv». Utsnittet viser 70x70 millimeter av et vanntett belegg.  Foto: SINTEF

SELVREPARERENDE: På dette mikroskopbildet har en rift og et hull «reparert seg selv». Utsnittet viser 70×70 millimeter av et vanntett belegg.
Foto: SINTEF

Mikrokapsler

Teamet har tatt fatt i plastmaterialet polyuretan, som legges utenpå moderne regnklær. Slike belegg påføres det underliggende tekstilet i regntøy i flytende form, for så å herde. For å oppnå en selvreparerende effekt har SINTEF-forskerne tilført dette belegget mikrokapsler som inneholder et limliknende stoff.

– Revner belegget, sprekker kapslene i det skadde området. Der tømmer de ut den helende innmaten, som herder når den møter vann og luft. Slik tetter belegget seg selv, forklarer Jahren.

For litt siden ville «selvreparerende materialer» vært science fiction. Forskere flere steder i verden arbeider nå imidlertid med å utvikle selvreparerende plastkonstruksjoner og belegg som skal beskytte metaller mot rust. SINTEF driver slik forskning for bilindustrien. Men tekstiler som fikser seg selv, har ingen laget til nå.

Jahren forklarer at de sammenlimte skjøtene på laboratorieprøvene ennå er mekanisk svake, men at styrken trolig kan forbedres vesentlig ved å prøve ulike typer «lim» og øke antallet kapsler.

– Men andre utfordringer og mye forskningsarbeid gjenstår før vi kan si noe om hvor effektiv metoden kan bli. Vi vet fortsatt ikke hva som vil skje hvis riftene blir mer enn et par millimeter lange, og om regn vil vaske bort limet, sier forskeren.

I grenseland

EU-prosjektet Safe@Sea pågår ut 2012. Arbeidet koordineres av SINTEF og ledes av Helly Hansen. Koordinator Hilde Færevik i SINTEF sier at ambisjonen om selvreparering er lagt inn fordi prosjektet ønsker å teste ut ideer som ligger i grenseland for hva som i dag er teknologisk mulig:

– I prosjektet utvikler vi samtidig slitasjesterke belegg som skal redusere sannsynligheten for at hull og rifter i det hele tatt oppstår. Klærne vi utvikler for fiskerne, får også integrerte oppdriftsløsninger. I bekledningen planlegger vi i tillegg å innlemme en mann-over-bord-knapp med alarmgiver for at fiskerne skal bli funnet raskt etter uhell.

Svein Tønseth