Med tvang ble landet bygget

Illustrasjon: Line Halsnes