Matvrakerne4

Friganer Børge André Roum lever godt av det andre slenger på dynga.
Foto: Mikkel Ekrem Moxness