Matvrakerne2

Forsker Heidi Dreyer mener at RFID kan sørge for å skreddersy både produksjon, pakninger, distribusjon og lagerbeholdninger, slik at mindre varer går til spille. Foto: Geir Mogen