Flammer som redder liv

KJEMPEBÅL: Trykksatt diesel, opptil tre kilo per sekund, sprøytes inn mot antennelseskilder under de unike brannforsøkene. Foto: Christian Sesseng, SINTEF NBL