Bit for bit2

– All forsking om kreft gjer sitt til at vi ein dag kanskje løyser gåta. Å oppdage tre nye typar brystkreft er vårt siste bidrag i dette puslespelet, seier Ingrid Gribbestad. Foto: Geir Mogen