Bit for bit

Fleire gonger i veka har Beathe Sitter «bøtteteneste»: Ho hentar bitar med brystkreft frå kvinner som nettopp har fått operert ut ein svulst. Foto: Geir Mogen