Inn i skodda8

CELLEDREPERNE
To proteiner, amyloid og tau, samarbeider om å ødelegge hjernen. Proteinene klumper seg sammen og lager uløselige floker. Det skaper feil i den biokjemiske signaloverføringen mellom nerve­cellene, og fører senere til celledød.
Foto: Science Photo Library/Scanpix