Inn i skodda5

OPPDAGEREN Alois Alzheimer (1864–1915), tysk lege, psykiater, nevrolog og nevropatolog, var den første til å identifiserte symptomene og de histologiske funnene ved det som nå kalles Alzheimers sykdom. Han observerte sykdommen hos en pasient i 1901. Da hun døde fem år senere, undersøkte Alzheimer hennes hjerne og fant særegne forandringer. Foto: Wikipedia