Inn i skodda3

DYSTRE PROGNOSER Diagrammet viser forventet økning i antall demente i hele verden. I dag er antallet ca 40 millioner og kan øke til 120 millioner i 2050. Demensutviklingen øker i takt med at befolkningen blir eldre. Derfor skjer den største og mest dramatiske økningen i utviklingslandene. Kilde: Alzheimer's Disease International