Hvor kan en georadar brukes

Foto: SINTEF Byggforsk