Havets profeter2

Simuleringen viser utslipp av lakselus fra Smøla og Frøya. De hvite flekkene dekker flere anlegg. Anlegg mellom Hitra og fastlandet vil smittes i løpet av to til fire dager. Ill: SINTEF