Digital omsorg4

Trygghetsalarmen er utformet som et armbånd, og en strekkode er lagt til med mulighet for scanning ved medisinutlevering.
Foto: Thor Nielsen