Digital omsorg4

Trygghetsalarmen er utformet som et armbånd, og en strekkode er lagt til med mulighet for scanning ved medisinutlevering. Foto: Thor Nielsen