Digital omsorg

91 år gamle Ellen Owesen bor alene og kjenner seg trygg til daglig. Men i årene framover kan hun komme til å trenge digital «usynlig hjelp». Foto: Geir Mogen