Då Noreg vart djupfryst2

Sunt, billeg, lettvint og godt – nesten betre enn ferskvare, om vi skal tru annonsørane. (Avisannonse frå 1950-talet)