3D_Radar_260411-167_None.medium

- Jeg blir aldri for stor til å leke i sandkassa. Det er her vi gjør en del av vår forskning, sier Egil Eide og Thomas Örnevik, direktører hos 3d-Radar. (Foto: Ole Morten Melgård)