IMG_1368_None.full

Oppdrettstorsken er til forveksling lik villtorsken, men kan ha en noe mer oppsvulmet buk. Og den må saltes på en annen måte. (Foto: Hanne Digre, Sintef Fiskeri og havbruk)