EKSPERTER_I_TEAM_None.full

NTNU-studenter i samtale med folk i Gopalpura. (Foto: Trygve Veslum)