Nedising_None.full

Når båten går gjennom sjøen, slår baugbølgen opp og blåses om bord av vinden. Vannet fryser umiddelbart. Islagte dekk tynger båten kraftig ned. Islagte master gjør det vanskelig å manøvrere og kan i verste fall få båten til å kantre. (Foto: Kaj Riska)