Lerkorall_None.medium

Lærkorall samlet inn av Hjalmar Broch for 100 år siden. Dagens lærkoraller av samme art har forandret seg. (Foto: Silje Mathiesen/NTNU Vitenskapsmuseet)