Vilt og vått – hvem får det verst i Norge2

Dette kartet viser sosial sårbarhet i norske kommuner og regioner. Rødt betyr mest sårbar, og grønt minst. Kart: Ivar S. Holand, NTNU.