Vilt og vått – hvem får det verst i Norge

SÅRBAR: En kommune med mange småbarnsfamilier kan være sosialt sårbar.
Foto: photos.com