Vilt og vått – hvem får det verst i Norge

SÅRBAR: En kommune med mange småbarnsfamilier kan være sosialt sårbar. Foto: photos.com