Nok til alle7

Sykehusproblemene vil øke
Vi kan risikere et dårligere sykehustilbud om 20 år, mener sykehusforskerne Stein Petersen og Asmund Myrbostad. – Terskelen for innleggelse kan bli høyere, men arbeidskraft og kompetanse blir trolig et større problem, sier de.
Foto: Thor Nielsen