Nok til alle6

Kan dekke behov for personell
Siden det er for få hender i omsorgsyrkene, tror mange at vi må støtte oss på teknologiske løsninger. Beltet på bildet er utviklet ved SINTEF IKT og overvåker pasientens helsetilstand i hjemmet. Målingene overføres til et senter med helsepersonell.
Foto: Werner Juvik