Nok til alle5

Kutt i Europas velferd kan ta liv Forskere ved universitetet i Oxford advarer mot de drastiske kuttene i sosiale velferdsordninger som flere europeiske land nå gjennomfører. De har analysert sosialbudsjettet gjennom 25 år i 15 europeiske land, og konkludert med at det er nær sammenheng mellom hvor mye penger et land bruker på helsevesenet og støtteordninger til arbeidsledige, funksjonshemmede og småbarnsfamilier, og risikoen for at innbyggerne skal lide en for tidlig død. Kilde: British Medical Journal. Foto: Raymond Nilsson