Nok til alle4

Velferdsstaten handler om politiske valg Professor i sosialmedisin, Steinar Westin, mener velferdskuttene vi nå ser i en rekke europeiske land, vil øke ulikhetene i samfunnet og skjerpe gamle klassemotsetninger. Foto: NTNU