Nok til alle3

Hva er en velferdsstat? Sentrale mål i Norge er at alle skal ha rett og mulighet til en anstendig levestandard, god utdanning, arbeid, bolig og ikke minst medisinsk hjelp og omsorgstjenester. For å realisere dette er det bygd opp skatte- og avgiftssystem til å omfordele ressursene – som folketrygden fra 1967, sosiale forsikringsordninger mot sykdom og arbeidsledighet, og stønadsordninger à la legemidler på blå resept. Foto: Susanna Blåvarg