Nok til alle2

Forgubbing i alle land Sammenlignende befolkningspyramider i Norge for alder og kjønn i 1950 og 2050. I EU-landene er 17 prosent av beolkningen over 65 år – og tallet ventes å øke til 30 prosent i 2050. Kilde: Statistisk sentralbyrå