Nok til alle

I dag er det 4,5 mennesker i produktiv alder for hver pensjonist. I 2030 vil over halvparten av befolkningen i små kommuner være over 67 år. Behandling, pleie og omsorg av eldre krevde 150 000 årsverk i 2005. Om 15 år vil det sammenligningsvis kreve 210 000 årsverk. Det vil si at 2/3 av all nyutdannet ungdom må jobbe i helsevesenet. Foto/ill.: Raymond Nilsson