Kraft i hver ruke4

SLIK FUNGERER ET BIOGASSANLEGG: Mikroorganismer bryter ned gjødsel og danner metan og CO2. For å få ut mest mulig metan foretar man ettergjæring i reaktor II. Ill: Raymond Nilsson