Kraft i hver ruke3

På Ørland er landskapet flatt, avstandene små, logistikken enkel, og det er god tilgang på møkk.
Foto: Ørland Kommune