Kraft i hver ruke

Innen 2020 skal 30 prosent av all husdyrgjødsel gå til biogassproduksjon.
Foto: Debi Treloar