Kraft i hver ruke

Innen 2020 skal 30 prosent av all husdyrgjødsel gå til biogassproduksjon. Foto: Debi Treloar