Genial design7

Craig Venter skapte «Synthia», en helt ny organisme, gjennom å bruke en bakterie som «kart» for arbeidet sitt, og lyktes i å konstruere, produsere og lime sammen et komplett syntetisk kromosom i en vertsbakterie. Foto: J. Craig Venter Institute