Genial design6

På SINTEFs avdeling for Bioteknologi dyrkes det opp flere tusen ulike kolonier av bakterier. De må sorteres for å kunne dyrkes enkeltvis. Denne roboten gjør jobben. Ytterst på robotarmen er det et kamera og et «plukkehode» med 96 spisser, hver med en diameter på ca 1 mm.
Foto: Thor Nielsen