Genial design2

Trygve Brautaset på SINTEF jobber med å sette inn biter av «fremmed» DNA i celler. Slik får han en bakterie eller alge til å oppføre seg annerledes enn den opprinnelig er skapt til. Foto: Thor Nielsen