Biskopens mynt5

Otto Lohne er metallurg og arbeider ved NTNU. Saman med Pål Ulseth har han rekonstruert heile den tidkrevjande prosessen med å slå mynt.
Foto: Ole Morten Melgård