Biskopens mynt2

Modell av myntverkstaden i Erkebispegarden, slik han må ha vore rundt år 1500. Foto: Nina Tveter/NTNU Info