Foto_Per_Gatzschmann_1_None.full

Marinbiolog Torkild Bakken og karet med kjempeblekkspruter på sprit. (Foto: Per Gätzschmann, NTNU Vitenskapsmuseet)