nyh_toyota

TEAMORGANISERING: Japanerne har tradisjonelt organisert sine team etter rene effektiviseringsprinsipper – såkalt «lean production». Foto: Reuters